53| Výmol 3 (z Hájovej)

Opekačky, bunkre, vychádzky, zver…