40| Výmol 1 + Strelnica

V tomto výmole za hasičskou stanicou a cintorínom bola kedysi strelnica, pri ktorej stále vyviera prameň do priľahlého potoka.