18| Veselý strom

Uprostred veselého stromu je ukrytý vodovod pre zalievanie parku a iné účely.