37| Úrad + Starý úrad (37a)

Na poschodí je sídlo obecného úradu Smrdáky. Na prízemí je malý „kulturák“ – spoločenská miestnosť s kuchyňou, kde sa organizujú rôzne oslavy, schôdze a ďalšie udalosti. Starý obecný úrad bol o kúsok vyššie pri hlavnej ceste (37a) – dnes je na jeho miste postavená malá bytovka.