45| Druztvo

JRD – Jednotné roľnícke družstvo. Smrdáky a Koválov tvorili spoločné JRD.