13| Detská + Eva

Detská liečebňa Mladosť (pôvodne Juventus) a Eva (pôvodne Kračmara).