13| Detská + Eva

Detská liečebňa Mladosť a Eva (Kračmara).