05| Centrál – kaváreň, kino

Kino bolo ešte donedávna vyhlásené a pravidelne ho navštevovali ľudia z okolia a Senice. Autobusové spoje vychádzali na začiatok premietania o 19:00, naspäť o 21:00. Keď prišiel do kín Harry Potter a Pán prsteňov, tak sa premietalo dvakrát za deň, o 16:00 a 19:00, vždy plné. Mladí vždy po kine prechádzali celé kino po štvornožky s vidinou nájdenia vypadnutým drobných. Zábavy na kaviarni nad kinom sú doteraz veľmi obľúbené.