31| Porňáky

Bývalý bunker „obývačka“ alebo „porňáky“ skrytý v dlhých kríkoch na konci parku.