42| Ihrisko + Staré ihrisko (42a)

Futbalové zápasy, tréningy, každoročný turnaj troch generácií smrdáckeho futbalu, zábavy, hasické súťaže, vítanie a rozlúčka s letom, rozlúčky so slobodou… Bývalé staré ihrisko sa nachádzalo v parku – na mape vyznačené bodom 42a.