56| Bytovky + Výmol 4 (56a)

Preliezky, drevené posedenia, záhradky, garáže, strielanie zo vzduchovky a kuše, hokej, futbal, basketbal, schovky, bunkre v kríkoch, kotolňa, práčovne v sklepoch… V lesíku za bytovkami, v prírode, sa stavali rôzne bunkre, potoky a donedávna sa tu hrával aj airsoft (tá istá generácia).